Praktijk weer geopend op 26 augustus 2019.

Waarom naar een diëtist?

De  diëtist is gespecialiseerd op het gebied van voeding en voedingspatronen. Het is een deskundige die het voedingspatroon van cliënten in kaart brengt, analyseert en waar nodig aanpast. De diëtist kan hierna de cliënt een deskundig advies geven voor een op maat gemaakt voedingsadvies. Dit persoonlijk voeding- en soms ook beweegadvies is ter bevordering van de gezondheid van de patiënt. Uw diëtist van Diëtistenpraktijk Minervalaan is daarnaast ook geschoold in cognitieve gedragstherapie. Deze therapie is de enige therapie die bewezen, lange termijn gedragsverandering (bijvoorbeeld op het gebied van eetgewoonten) kan bewerkstelligen.

De diëtist is er voor iedereen die advies wil of vragen heeft over voeding. Het maakt niet uit of u gezond bent of ziek, als uw vraag maar voedingsgerelateerd is. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • Overgewicht/obesitas
 • Voorbereiding op bariatrische chirurgie
 • Oncologie
 • Ondervoeding
 • Diabetes type 2
 • Coeliakie
 • Voedselallergie of -intolerantie
 • Maag- en darmklachten/prikkelbaar darmsyndroom (PDS)
 • Eetstoornissen
 • Vegetarische of veganistische voeding
 • Voeding bij hormonale veranderingen (menstruatie, zwangerschap en overgang)
 • Verhoogd cholesterol
 • Verhoogde bloeddruk
 • Longziekten zoals COPD
 • Kauw- en slikklachten
 • Parodontitis

Hoe ziet een behandeling eruit?

Met wat voor een vraag u ook komt, we beginnen altijd met een kennismaking. En wanneer u zonder verwijzing van een (tand)arts langskomt, starten we met een ‘screening directe toegankelijkheid diëtetiek’ waarover u onderstaand meer kunt lezen onder het kopje: ‘Zonder verwijzing naar de diëtist’.

Vervolgens zullen we uw verwijsdiagnose en/of persoonlijke vragen en wensen bespreken. Dit zullen we dan afstemmen op de behandeling die de diëtist kan bieden. We kijken welke gegevens nog meer nodig zijn om de behandeling zo goed mogelijk op u af te kunnen stemmen. We kijken bijvoorbeeld naar uw leefomgeving, en uw beweeg- en voedingspatroon. Misschien zijn  bepaalde metingen gewenst, zoals bijvoorbeeld lengte-, gewicht-, spierkracht-, tailleomtrek-, buikomtrek-, vetmassa- en spiermassametingen. Uiteraard blijft u altijd zelf in controle over wat we wel en wat we niet van u meten. Op basis van al deze informatie spreken we gezamenlijk een behandeltraject met daaraan gekoppeld voor u haalbare doelstellingen af.

Hoe lang een behandeltraject duurt is heel persoonlijk. Het hangt samen met de aard van uw probleem of hulpvraag, maar ook met uw eigen doelstellingen en wensen. Wel streven we er naar om u dusdanig te coachen dat u na verloop van tijd geen diëtist meer nodig heeft of enkel nog sporadisch. Hierover meer in onderstaand kopje: ‘Gedragsverandering’.

Gedragsverandering

Uit onderzoek blijkt dat we ongeveer 200 voedselkeuzes per dag maken. Als we elk van die beslissingen bewust zouden nemen, zou ons dat veel te veel energie en tijd kosten. Dit heeft tot gevolg dat we een groot deel van die keuzes onbewust maken. In een omgeving, waarin we voortdurend worden blootgesteld aan voedselverleidingen is er aardig wat zelfcontrole nodig om daar weerstand aan te bieden. Dat vergt veel mentale inspanning. Kortstondig kunnen we dat wel opbrengen, maar uiteindelijk kan dat leiden tot wilsuitputting. En niets is menselijker dan dat deze keuzes dan vaker impulsief tot stand komen. Bij een overheersend ongezond aanbod leidt dat sneller tot een ongezonde voedselkeuze. Zo kan het zijn dat u zich in de loop der jaren een (deels) ongezond gewoontegedrag heeft aangemeten. Het is meer dan logisch dat u dat niet van de ene op de andere dag blijvend kunt veranderen. En het is ook logisch dat u niet van de ene op de andere dag gemakkelijk weerstand kunt bieden aan al die externe verleidingen. Gedragsverandering helpt daar bij, maar dat kost energie en lukt alleen met kleine stapjes en de juiste begeleiding. Die begeleiding krijgt u bij Diëtistenpraktijk Minervalaan. Hier is uw diëtist geschoold in cognitieve gedragstherapie voor diëtisten.

Vergoeding uit de basisverzekering

Voedingsadvies wordt in 2018 en 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een medische indicatie heeft u recht op drie uur dieetadvies (inclusief indirecte tijd). Of u een medische indicatie heeft, kunt u vooraf overleggen met uw huisarts of telefonisch met de diëtist. Heeft u uw eigen bijdrage nog niet verbruikt, dan wordt dieetadvies uit uw eigen bijdrage betaald. Het loont om eens te kijken wat uw verzekeraar aan extra tijd biedt voor dieetadvies als u aanvullend bent verzekerd. Meer informatie over aanvullende vergoedingen voor voedingsadvies vindt u op Blog-Dietist-en-vergoeding en in de Zorgverzekeringwijzer.

Bent u in behandeling bij uw huisarts en ontvangt u ketenzorg voor diabetes, COPD of cardiovasculair risicomanagement, overleg dan eerst met uw huisarts over doorverwijzing naar een diëtist. Diëtistenpraktijk Minervalaan is voor diabeteszorg aangesloten bij de ketenorgansiatie Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ). Kijk of uw huisartspraktijk ook bij CHAGZ is aangesloten: RivierenbuurtOud-Zuid/De Pijp of Buitenveldert.

CHAGZ logo

Tarieven

De tarieven per 1 januari 2019 die buiten de zorgverzekering vallen, vindt u in deze PDF tarieven.

Zonder verwijzing naar de diëtist

U kunt zich rechtstreeks tot Diëtistenpraktijk Minervalaan wenden voor al uw vragen over voeding en diëten, zonder dat u daar een verwijzing van een arts voor nodig heeft. Bekijk wel de polisvoorwaarden van uw  verzekeringsmaatschappij, aangezien sommige verzekeraars alleen uw dieetbehandeling vergoeden als u een verwijzing van een (tand)arts heeft.

Als u zonder verwijzing van een (tand)arts bij de diëtist komt, is het wettelijk vereist dat de diëtist een screening bij u uitvoert. Tijdens deze screening inventariseert de diëtist uw hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder onderzoek en gaat na of  er geen contra-indicaties zijn. Deze screening is er op gericht om de veiligheid van een diëtistische behandeling vast te stellen en om na te gaan of uw hulpvraag wel binnen het domein van de diëtetiek valt. Het kan dus voorkomen dat de diëtist u adviseert (eerst) bij een arts langs te gaan en/of (nog) geen diëtistische behandeling te starten.

De screening duurt circa 15 minuten en maakt onderdeel uit van de aanspraak van maximaal drie behandeluren per kalenderjaar bij de diëtist.

Heeft u een klacht?

Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, kunt u een klacht indienen. De diëtist stelt het erg op prijs als u dat rechtstreeks bij haar doet. Zij staat open om alles te bespreken.  Voor meer informatie over het indienen van klachten kunt u kijken op website van de rijksoverheid en ook op de website van het klachtenloket paramedici.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Diëtistenpraktijk Minervalaan voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De praktijk gaat veilig met uw persoonsgegevens om. Meer informatie vindt u in deze privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden voor cliënten van Diëtistenpraktijk Minervalaan.