Praktijk weer geopend op 26 augustus 2019.

Verwijzen kan veilig, volledig en digitaal via Zorgdomein of Zorgmail

Samenwerking met (tand)artsen, praktijkondersteuners en mondhygiënisten

Uw patiënten hebben recht op 3 uur diëtistische zorg uit het basispakket. Op indicatie van een arts kan de diëtist van Diëtistenpraktijk Minervalaan uw patiënt ook een bezoek aan huis brengen binnen het zorggebied Amsterdam Groot Zuid. Met de (praktische) voedingskennis in relatie tot, onder meer, de volgende ziekten en klachten kan Diëtistenpraktijk Minervalaan de zorg voor uw patiënt goed ondersteunen en versterken:

 • Overgewicht/obesitas
 • Diabetes Mellitus type 2
 • Prediabetes Mellitus type 2
 • COPD
 • Hypercholesterolemie
 • Hypertensie
 • Prikkelbaar darmsyndroom (PDS)
 • Chronische obstipatie
 • Chronische diarree
 • Voedingsallergie of -intolerantie
 • Ondervoeding
 • Oncologie
 • Kauw- en/of slikproblemen
 • Jicht
 • Parodontitis

Om uw cliënt zo goed en veilig mogelijk te kunnen behandelen, stellen wij het op prijs wanneer u dit Verwijsformulier diëtist voor huisarts of Verwijsformulier diëtist voor tandarts ingevuld meegeeft met uw patiënt.

Voor ketenzorg Diabetes Mellitus is Diëtistenpraktijk Minervalaan aangesloten bij Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid.

CHAGZ logo

De diëtist zal u, met instemming van uw cliënt, na het eerste bezoek en aan het eind van de behandeling een rapportage sturen met daarin onder andere de diëtistische diagnose, de behandeldoelen, het behandelplan en de bereikte resultaten. Indien noodzakelijk, informeert of overlegt de diëtist tussentijds met u.

Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking en tevreden cliënten!